Home > News > รายงาน

รมว.ศธ.เห็นชอบการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสมานฉันท์ของนักเรียน/นักศึกษาอาชีวศึกษา

เห็นชอบการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสมานฉันท์ของนักเรียน/นักศึกษาอาชีวศึกษา

กยศ.จัดโครงการรณรงค์ชำระหนี้ ลดหย่อนหนี้

กยศ.จัดโครงการรณรงค์ชำระหนี้ ลดหย่อนหนี้

อาชีวะคว้ารางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติจากสาธารณรัฐเกาหลี

อาชีวะคว้ารางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติจากสาธารณรัฐเกาหลี

วท.สกลนคร ชนะแข่งขันรถประหยัดเชื้อเพลิง รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ

วท.สกลนคร ชนะแข่งขันรถประหยัดเชื้อเพลิง รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ

สพฐ. แจกคู่มือช่วยเหลือเด็ก ทั้งความรุนแรง ละเมิดทางเพศ ยาเสพติด

สพฐ. แจกคู่มือช่วยเหลือเด็ก ทั้งความรุนแรง ละเมิดทางเพศ ยาเสพติด

ปรับใหญ่หลักเกณฑ์ให้ทุนในโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน

ปรับใหญ่หลักเกณฑ์ให้ทุนในโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน

เอกอัครราชทูต ลาว เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.ศธ.

เอกอัครราชทูต ลาว เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.ศธ.

อนุมัติจัดสรรอัตราจากผลการเกษียณคืน จำนวน 10,929 อัตรา

อนุมัติจัดสรรอัตราจากผลการเกษียณคืน จำนวน 10,929 อัตรา

ความคืบหน้าโครงการ ซ่อมสร้าง เตรียมพร้อมส่งมอบภายใน 1 ปี

คืบหน้าโครงการ ซ่อมสร้าง  ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหว จ.เชียงราย เตรียมพร้อมส่งมอบภายใน ปี

เผยไอคิวเด็กไทยอยู่อันดับ 3 อาเซียน

เผยไอคิวเด็กไทยอยู่อันดับ 3 อาเซียน

หน้าหลัก12345>>>