Home > News > รายงาน

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีคว้าเหรียญทองการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่ไต้หวัน

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีคว้าเหรียญทองการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่ไต้หวัน

รมช. ศธ.หารือกับสมาพันธ์ รร.เอกชนสอนศาสนาอิสลาม

หารือกับสมาพันธ์ รร.เอกชนสอนศาสนาอิสลาม

สพฐ. จัดงานใหญ่ “การศึกษาพิเศษไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน”

สพฐ. จัดงานใหญ่ “การศึกษาพิเศษไทย  ก้าวไกลสู่อาเซียน”   วันอังคารที่ 23 กันยายน 2557  ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์  โรงแรมเซ็นทรา  ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร   

สอศ.จับมือมูลนิธิบิ๊กซีสืบสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สอศ.จับมือมูลนิธิบิ๊กซีสืบสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การปฏิรูปการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21

การปฏิรูปการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21

เผยเตรียมพิมพ์หนังสือชุด “พระมหากษัตริย์ไทย 9 รัชกาล” และสมบัติผู้ดี

เผยเตรียมพิมพ์หนังสือชุด “พระมหากษัตริย์ไทย 9 รัชกาล” และสมบัติผู้ดี 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. นั่งนายกฯ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. นั่งนายกฯ

พระราพระราชทานคำขวัญวันแม่ปี 57

พระราชทานคำขวัญวันแม่ปี 57

ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบรางวัลให้แก่บุคคลแบบอย่างด้านภาษาไทย

ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบรางวัลให้แก่บุคคลแบบอย่างด้านภาษาไทย 

มติ คสช.

มติ คสช. 

หน้าหลัก12345>>>