Home > News > รายงาน

"เอแบคโพล"เผยผลสำรวจระบบการศึกษาไทย ระบุเด็กไทยเรียนหนักมากที่สุดในโลก

"เอแบคโพล"เผยผลสำรวจระบบการศึกษาไทย ระบุเด็กไทยเรียนหนักมากที่สุดในโลก 

คุรุสภาให้เงินอุดหนุนแก่สมาชิกศูนย์เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพ

คุรุสภาให้เงินอุดหนุนแก่สมาชิกศูนย์เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพ

คณะโหรพราหมณ์ สำนักพระราชวัง ทำนายนางสงกรานต์ 2557

คณะโหรพราหมณ์ สำนักพระราชวัง ทำนายนางสงกรานต์ 2557

คลิปเสียง ผอ.ร.ร.สตรีวิทยา 2 สั่งวงโยฯขอเงิน "ว่อนเน็ต "สั่ง สพฐ.สอบด่วน

คลิปเสียง ผอ.ร.ร.สตรีวิทยา 2 สั่งวงโยฯขอเงิน  ว่อนเน็ต  สั่ง สพฐ.สอบด่วน

ยอดสมัคร โรงเรียนแข่งขันสูง

ยอดสมัคร โรงเรียนแข่งขันสูง

แนะเลิกบ้าสอบแข่งขัน หันมาจัดการศึกษาให้เด็กมีความสุข

แนะเลิกบ้าสอบแข่งขัน หันมาจัดการศึกษาให้เด็กมีความสุข

สมศ.ได้ข้อสรุปใช้โอเน็ต-วีเน็ต-ยูเน็ตเป็นตัวบ่งชี้ประเมินรอบสี่

สมศ.ได้ข้อสรุปใช้โอเน็ต-วีเน็ต-ยูเน็ตเป็นตัวบ่งชี้ประเมินรอบสี่

ครบรอบ 69 ปีสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ครบรอบ 69 ปีสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

สพฐ. ประกาศผลการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี 2557

สพฐ. ประกาศผลการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี 2557

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดงานวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคต

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดงานวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคต

หน้าหลัก12345>>>